Advies

Door de jaren heen ben ik betrokken geweest bij de meest uiteenlopende kabel- en leidingprojecten in de meest diverse gebieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld LD-GAS, HD-Gas, warmtetransport, warmtedistributie, water, persriool, vrijvervalriool, demiwater, electra en data. Deze projecten bevatten ook de meest uiteenlopende diameters: van klein tot 1800mm, in alle voorkomende materialen zoals kunststof, AC, beton, PSK, GVK, GRE, GY, NGY, RVS, enzovoorts.


Door deze opgedane kennis en ervaring kan ik advies geven aan een leidingeigenaar, adviesbureau of aannemer.


Enkele voorbeelden van specialistische zaken, waarover ik uw organisatie kan adviseren:

  • Het in- en uitbouwen van grote diameters leidingen, inclusief het uit bedrijf nemen ervan.
  • Het adviseren omtrent de juiste verbindingstechnieken.
  • Het ondersteunen en adviseren bij tracéstudies.
  • Het ontwerpen van complexe leidingconstructies.

 Ook bij alle andere voorkomende vraagstukken kan ik u passend adviseren. Mijn aanbevelingen zorgen ervoor dat
een project efficiënter verloopt en dat er minder fouten gemaakt worden.

 

LinkedIn

Deze website wil gebruik maken van cookies.